Sadržaj stranice

?Imate pitanje

Vijesti

Javni natječaj za donacije u 2019. godini

Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. objavljuje javni natječaj za prijavu projekata i programa za dodjelu financijskih potpora (donacija) u 2019. godini.
Na linkovima u nastavku možete pronaći sve potrebne informacije i prijavni obrazac.
Rok za podnošenje prijava projekata/programa je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja odnosno do 15.05.2019. godine do 14:00 sati.

Obavijest o prekidu isporuke vode zbog radova u Ul. A. Mihanovića, A. Kovačića i V. Lisinskog


Distributer i opskrbljivač vode Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Krapina obavještava cijenjene potrošače vode na distributivnom području Grada Krapine da će zbog izvođenja radova na opskrbnoj mreži, u četvrtak, 04. travnja 2019. godine, doći do prekida u opskrbi vodom za potrošače iz Ulice Antuna Mihanovića i to od raskrižja s Ulicom Ivana Gorana Kovačića do stambeno-poslovne zgrade A. Mihanovića 2/4, kao i za sve potrošače iz Ulica Ante Kovačića i Vatroslava Lisinskog u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje!

Svjetski dan voda – 22. ožujka 2019. godine 'VODA ZA SVE'


„Prve važne preporuke o problemima vezanim za vodu i vodne resurse bile su formulirane na konferenciji Ujedinjenih naroda o vodama koja je održana 1977. godine u Mar del Plati.
Nakon konferencije Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju u Rio de Janeirou, Opća skupština UN je rezolucijom od 22. veljače 1993. odlučila da se 22. ožujak svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, diljem svijeta, posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse, s tim da se svake godine obilježava uz drugi moto.

Od tada se svake godine, već dvadeset i šestu godinu za redom, 22. ožujka obilježava Svjetski dan voda te na taj način skreće pozornost na izuzetan značaj i važnost vode a naročito naglašava nužnost održivog korištenja postojećih vodnih resursa.

Pregledom internetskih informacija o ovom globalno najznačajnijem resursu nailazimo na podatke da 'voda pokriva više od 70 % površine Zemlje. Život na Zemlji počeo je u vodi, pa stoga nije iznenađujuće da je ona potrebna svim živim organizmima na našem planetu. Danas, 2,1 milijarda ljudi nema pristup pitkoj vodi, što utječe na njihovo zdravlje, obrazovanje i život…' Da „bez vode nema života, ona je dragocjeno dobro, prijeko potrebno u svakoj ljudskoj djelatnosti“ naglasak stavlja i Europska povelja o vodi.

Ovogodišnji moto „Voda za sve“ jedan je od osnovnih ciljeva društva Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o., zacrtana razvojnim planovima i projektima koji se realiziraju u suradnji s jedinicama lokalne samouprave na čijim područjima djelujemo. Pitka voda do svake kuće, vodoopskrbni sustavi u svim naseljima, u svakom kutku našeg distributivnog područja gdje postoji interes i kao osnovni preduvjet za život na visokim zonama - zelenim proplancima i brežuljcima.

Podzemne vode na lokalitetima naših šuma prirodno su bogatstvo našeg kraja. Naša je sreća što se sva izvorišta za potrebe javne vodoopskrbe vodom napajaju iz podzemnih izvorišta i zdenaca. Stoga nikada nije naodmet ponoviti poziv svima nama da moramo očuvati naše izvore pitke vode čistima – ne samo zbog zaštite okoliša već i zbog zaštite našeg zdravlja.

Naš pristup koji svakodnevno provodimo temelji se na brižnom postupanju sa izvorima iz kojih zahvaćamo vodu, na sustavu kontrolinga kvalitete i nastojanju da svim našim potrošačima isporučujemo dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju.
Resursi voda nisu neiscrpni, stoga je zadaća svakog pojedinca dati svoj doprinos za zaštitu voda. Za to je potrebno samo malo promijeniti životne navike i promisliti o zagađivačima koje svakodnevno koristimo i ispuštamo u otpadne vode ili odlažemo u prirodu.

Zamislimo se nad činjenicom kako i najmanja nesmotrenost može dovesti do zagađenja zdrave, pitke vode!

Redovito održavanje vodospremnika'Šabac'


Distributer i opskrbljivač vode Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Krapina obavještava cijenjene potrošače vode na distributivnom području Grada Krapine da će zbog redovitog održavanja vodospremnika 'Šabac', u noći sa srijede na četvrtak, 20/21. veljače 2019. godine u vremenu od 23:00 do 04:00 sata, doći do prekida u opskrbi vodom za sve potrošače iz Bregovite ulice te u naseljima Šabac, Bobovje i Pristava Krapinska. Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje!

Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018. GODINU


Sukladno odredbama članka 275. Zakona o trgovačkim društvima samostalnog revizora ili revizorsko društvo bira i imenuje skupština društva koje je obveznik revizije i to najkasnije do 30. rujna godine za koju se revizija financijskih izvještaja obavlja. Reviziju financijskih izvještaja može obavljati samostalni revizor ili revizorsko društvo ako zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o reviziji.
Društvo Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. nabavlja usluge revizije financijskih izvještaja za 2018. godinu. Potrebne informacije za dostavu ponude nalaze se u Zahtjevu za dostavu ponuda.

Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Poziv za provjeru vodomjera i kućnih vodovodnih instalacija


S obzirom na protekli period smrzavanja tla i izrazito niskih temperatura zraka Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Krapina poziva cijenjene potrošače vode da obrate pažnju na vodomjerna okna, vodomjere i kućne instalacije u negrijanim prostorima, osobito ako ih nisu prethodno zaštitili od smrzavanja.
Također se upućuje poziv svim vlasnicima vikend objekata, klijeti te ostalih objekata u kojima se često ne boravi a priključeni su na vodoopskrbni sustav da provjere sve vodovodne instalacije koje su bile izložene niskim temperaturama.
Ovih dana registrirana je veća dnevna potrošnja vode od uobičajene pa upozoravamo da zbog smrzavanja postoji opasnost od puknuća vodomjera kao i kućnih instalacija što može uzrokovati veće štete na objektima, stvoriti dodatne troškove te znatno povećati potrošnju vode zbog nekontroliranog istjecanja.
Slučajeve puknuća na priključnim vodovima ili vodomjeru potrošači mogu dojaviti dežurnoj službi hitnih intervencija na broj telefona 091 371 1719.

Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Javni poziv

KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. i Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine objavljuju Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - građevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja sustava odvodnje Krapina - GLAVNI KOLEKTOR 2.1.
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.03.2018 u 10:00 sati, na lokaciji - Krapina, Magistratska 30, soba 14.
Javni poziv možete vidjeti ovdje.

POTPISAN UGOVOR O KORIŠTENJU BESPOVRATNE POTPORE ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA

Danas 05. rujna 2017. godine, u Ministarstvu poljoprivrede, Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, svečano je potpisan Ugovor o financiranju za ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu kojim je Krakom-vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. Krapina bespovratno dodijeljena potpora u iznosu od 2.428.235,12 kuna temeljem prijave na Natječaj za provedbu Mjere 07, operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“.
Stručni tim javnog opskrbljivača i distributera vodoopskrbe i odvodnje podnio je zahtjev za potporu krajem 2016. godine za projekt izgradnje magistralnog cjevovoda Zagora – Gorjak – Jesenje a Odluka o prihvatljivosti projekta donijeta je 10. srpnja 2017. godine.
Navedeni projekt obuhvaća izgradnju cjevovoda od naselja Žutnica na području Grada Krapine te dovođenje vode u Općinu Jesenje cjevovodom do Gornjeg Jesenja. Vrijednost potpore pokriva investiciju na području Grada Krapine koja rješava vodoopskrbu naselja Žutnica i Zagora te dovodne cjevovode od izvorišta „Gorjak“.
Potpisivanjem Ugovora definirani su uvjeti korištenja dodijeljenih sredstava potpore te sada predstoji realizacija projekta, početak izgradnje i povlačenje dodijeljenih sredstava.

Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

KRAKOM – VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. i Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo objavljuju Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, na katastarskim česticama k.č.br.1363/3, 1417/4, 1422, 1424/1, 1421, 1420/2, 1420/1, 1419/2, 1419/1, 2810, 1426/5, 1424/2 i 1426/9 k.o. Gornja Pačetina (naselja Gornja Pačetina, Grad Krapina).
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.06.2017. u 10:00 sati, na lokaciji - Grad Krapina, Krapina, Magistratska 30, soba 14.
Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Obavijest korisnicima prava na socijalnu naknadu

Obavještavaju se korisnici prava na socijalnu naknadu po Rješenju Centra za socijalnu skrb da svoja Rješenja dostave na adresu KRAKOM-VODOOPSKRBE I ODVODNJE d.o.o., Gajeva 20, Krapina, radi ostvarivanja prava na nižu cijenu vodnih usluga.
Prema važećoj Odluci o cijeni vodnih usluga socijalno ugroženi građani plaćaju 60% osnovne cijene.

Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

JAVNI POZIV

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, u predmetu za izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu investitora „KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA“ d.o.o. Krapina, Ul. Ljudevita Gaja 20, putem po opunomoćenika HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o. Zagreb, Draškovićeva 33, temeljem odredbi članka 142.st. 1. Zakona o prostornom uređenju („ Narodne novine“ broj 153/13), objavljuje

JAVNI POZIV

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gosppodarstvo, u predmetu za izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu investitora "KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA" d.o.o. Krapina, Ul. Ljudevita Gaja 20, putem opunomoćenika "INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD" d.d. Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, temeljem odredbi članka 142. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13"), objavljuje

Obavijest o promjeni direktora

Obavještavamo sve naše cijenjene poslovne partnere, korisnike usluga, potrošače, da je Odlukom Skupštine društva KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., od dana 12. studenog 2014. godine direktorom društva imenovan Danijel Kranjčec, ing. građ.

i - Račun

  Od 1.10.2014. svim korisnicima naših usluga omogućeno je ugovaranje usluge i-Račun, čime primanje i plaćanje računa postaje brže i jednostavnije. Vaše račune umjesto u papirnatom, dostavljat ćemo u elektroničkom obliku na način koji Vam omogućava:
 • e-Uplatnicu - u Vašem internet bankarstvu čekat će Vas ispunjeni nalog za plaćanje, a nakon Vaše autorizacije naloga, račun možete platiti uz samo jedan klik bez prepisivanja s papira
 • e-Račun - u Vašem internet bankarstvu prikazat će Vam se elektronička PDF verzija računa
 • na Vaš e-mail bit će Vam poslana elektronička PDF verzija računa kako biste ga jednostavnije mogli pohraniti

 • Usluga je omogućena svim korisnicima koji koriste internet bankarstvo sljedećih banaka:
  1. Hrvatska poštanska banka
  2. HYPO Alpe-Adria-Bank
  3. OTP banka
  4. Privredna banka Zagreb
  5. Zagrebačka banka
  Usluga će uskoro biti omogućena i u drugim bankama o čemu ćemo Vas obavijestiti putem naše web stranice i/ili internet bankarstva banaka.
  Ugovaranje usluge je jednostavno i BESPLATNO te se obavlja putem internet bankarstva Vaše banke. Za ugovaranje usluge i-Račun potrebno je samo u internet bankarstvu navesti poziv na broj sa zadnjeg zaprimljenog papirnatog računa i Vašu e-mail adresu. Ako u bilo kojem trenutku poželite prestati koristiti uslugu i-Račun, uslugu možete odjaviti putem internet bankarstva nakon čega ćemo Vam nove račune ponovno početi slati u papirnatom obliku.
  Čuvajmo naš okoliš zajedno! S poštovanjem, KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
  Kako ugovoriti i - Račun: ZABA, PBZ

Cjenik vodnih usluga od 01.04.2014.

Od 01.04.2014. godine na snazi su Izmjene i dopune Uredbe o visini naknade za korištenje voda (Narodne novine br. 10/14), prema kojima je povećan iznos naknade za korištenje voda sa 1,35 na 2,85 kn/m³. Ostali elementi cijene vode ostali su nepromijenjeni. Kompletni cjenik možete vidjeti na linku: Cjenik vodnih usluga.

Osnovano trgovačko društvo Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Sukladno postojećoj zakonskoj regulativi, odnosno odredbama članka 202. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, od dana 21.11.2013. godine donijete na sjednici Skupštine društva, te Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, osnovano je novo trgovačko društvo KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA, društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju, pod matičnim brojem upisa subjekta 080884957, upisano u Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Prema obvezujućim odredbama Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) i Zakona o izmjenama zakona o vodama, vodoopskrba i odvodnja moraju se izdvojiti iz postojećeg komunalnog društva, i prenijeti na društvo koje će biti registrirano za obavljanje samo tih djelatnosti. Slijedom navedenog, obavještavamo stanovnike Grada Krapine, Općine Đurmanec, Općine Jesenje, Općine Petrovsko i Općine Radoboj, kako će sve usluge vezane za vodoopskrbu i odvodnju, a koje je do sada pružalo društvo Krakom d.o.o., sa 01.01.2014. godine preuzeti i nadalje pružati Krakom –- vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Novoosnovano društvo sa istim stručnim ljudskim potencijalom nekadašnje radne jedinice u sklopu Krakom-a d.o.o, radi poslove vezane uz djelatnost koja se prenosi. Društvo Krakom -– vodoopskrba i odvodnja d.o.o. nalazi se na istoj adresi kao i Krakom d.o.o., Gajeva 20, u Krapini.

Cjenik vodnih usluga

Od 01.01.2014. godine na snazi su Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 148/13) prema kojima je povećana stopa PDV-a na isporuke vode sa 10% na 13%. Ostali elementi cijene vode ostali su nepromijenjeni. Kompletni cjenik možete vidjeti na linku: Cjenik vodnih usluga.

Djelatnosti

Naše djelatnosti

KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Naša tvrtka se u svojstvu javnog isporučitelja vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje bavi upravljanjem i održavanjem, kao i planiranjem i razvojem sustava vodnih građevina javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.:

 • opskrbljuje vodom oko 6250 domaćinstava i gospodarskih objekata na vodoopskrbnom području Grada Krapine, te Općina Đurmanec, Radoboj, Jesenje i Petrovsko,
 • na sustav javne odvodnje priključeno je oko 2000 korisnika na području aglomeracije koje obuhvaća Grad Krapinu, Općine Đurmanec, Jesenje i Petrovsko.

Naš vodoopskrbni sustav:

 • zahvaća vodu sa izvorišta "Gorjak" i "Strahinje", te zdenaca - bušotina "KB1", "KB2" i "KB3 (Grobotek)" na području Grada Krapine, kao i izvorišta "Malogorski", "Beli zdenci" i "Sustav Jazvine", te zdenca-bušotine "Radoboj 2" na području Općine Radoboj,
 • čini 240 km vodoopskrbnih cjevovoda,
 • količina zahvata vode iznosi kumulativno 50 l/s.

U okviru djelatnosti javne odvodnje vršimo sustavnu odvodnju otpadnih voda, što podrazumijeva da je sekundarna kanalizacijska mreža spojena na glavni kolektor na koji se nadovezuje pročišćivač otpadnih voda

Izgradnja, upravljanje i održavanje sustava odvodnje od strane Krakom-a započelo je 2001. godine prema planovima i odlukama Grada Krapine, mjeri duljinu od 40 km kolektorskih cijevi, a njegov razvoj danas popraćen je brojnim planovima i projektima u realizaciji.

Naše želje i nastojanja usmjerena su na povećanje kvalitete usluga koje pružamo, zadovoljstvo naših korisnika, kao i na razvoj tehničko-tehnološkog aspekta našeg poslovanja.

O nama

O nama

Distribucija vode kao prva komunalna djelatnost, ima stogodišnju tradiciju, pa tako postoji dokument star 83 godine: Štatut za uporabu vode iz općinskog vodovoda u Krapini. Građani Krapine nastojali su već krajem 19.st. da njihove kulturne i higijenske prilike ne zaostaju, što je uvjetovalo izgradnji vodovodne mreže i kanalizacije. U Krapini se značajnije krenulo s izgradnjom komunalnih sadržaja nakon 1967.g. Započeti su radovi na vodovodu i kanalizaciji za naselja: Podgora, Bregovita, Južna zona, Ulica Zrinski i Frankopana...

Danas vodoopskrbni sustav Krakom - vodoopskrbe i odvodnje vodom opskrbljuje Grad Krapinu i susjedne općine (Đurmanec, Jesenje, Radoboj i Petrovsko).

Prije otprilike 30 godina pokrenute su aktivnosti za izgradnju gradskog kolektora s lijeve strane Krapinčice kako se u nju ne bi slijevala sva gradska kanalizacija. Budući da se na spomenuti kolektor nije spajala sekundarna mreža, na tom dijelu kanalizacije otpadne vode su i dalje odlazile u Krapinčicu. U razdoblju od 2002. do 2004. godine Krakom d.o.o. je pristupio gradnji kolektora s desne strane Krapinčice, na kojeg je spajana sekundarna kanalizacija pojedinih dijelova grada s desne strane Krapinčice gdje je to bilo moguće (naselje Bobovje, ZTC, FINA, Autobusni kolodvor, kao i naselja Šabac i Bregovita). Ukapanje cijevi kolektora na dubinu od 5,5 metara u ulici Hrvatskih branitelja bio je i više nego zahtjevan posao-obavljen tijekom 2005. godine od strane Krakoma. Početkom 2006. godine ugradnjom cijevi za oborinsku vodu započeli su radovi na izgradnji 850 metara ceste kroz gospodarsku zonu Krapina Nova-zapad.

Dokumenti

Akti i odluke, zahtjevi, obavijesti

Obavijesti:

 1. Obavijest o podnošenju pisanih prigovora potrošača

Donacije i sponzorstva:

Donacije i sponzorstva u 2019. godini
 1. Natječaj za donacije u 2019. godini.
 2. Obrazac prijave projekta/programa
Donacije i sponzorstva u 2018. godini
 1. Natječaj za donacije u 2018. godini.
 2. Obrazac prijave projekta/programa
 3. Odluka o dodjeli financijskih potpora za projekte i programe u 2018. godini
Donacije i sponzorstva u 2017. godini
 1. Natječaj za donacije u 2017. godini.
 2. Obrazac prijave projekta/programa
 3. Odluka o dodjeli financijskih potpora za projekte i programe u 2017. godini

Javna nabava:

 1. Registar ugovora o javnoj nabavi - srpanj 2017.
 2. Obavijest - sukob interesa
 3. Jednostavna nabava - Usluga osiguranja društva Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. - 2017.
 4. Odluka o odabiru usluga osiguranja - 2017.
 5. Pravilnik za provedbu postupka jednostavne nabave
 6. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Aglomeracija Krapina: Izgradnja kanalizacije u ulicama Antuna Mihanovića i Vatroslava Lisinskog
  • DON - KANALIZACIJA A. MIHANOVIĆA I V. LISINSKOG - prethodno savjetovanje
  • OBAVIJEST o prethodnom savjetovanju s zainteresiranim gospodarskim subjektima
  • TROŠKOVNIK - Mihanovićeva - odvodnja
  • IZVJEŠĆE o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 7. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - VODOOPSKRBNI SUSTAV NA PODRUČJU GRADA KRAPINE-ULICA A. MIHANOVIĆA I ULICA V. LISINSKOG
  • DON - VODOOPSKRBA A. MIHANOVIĆA I V. LISINSKOG - prethodno savjetovanje
  • OBAVIJEST o prethodnom savjetovanju s zainteresiranim gospodarskim subjektima
  • TROŠKOVNIK - Mihanovićeva - vodoopskrba
  • IZVJEŠĆE o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 8. USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZGRADNJOM MAGISTRALNOG CJEVOVODA ZAGORA - GORJAK - JESENJE
 9. JEDNOSTAVNA NABAVA - USLUGA OSIGURANJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. - 2018.
 10. JEDNOSTAVNA NABAVA - Nabava osobnog automobila putem financijskog leasinga – JN/2019/1

Zakoni:

 1. Zakon o vodama („Narodne novine“, br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)
  • Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 63/11) djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o vodama
 2. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, br. 153/09, 90/11, 56/13 )
  • Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 90/11) djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

Uredbe:

 1. Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva („Narodne novine“, br. 112/10)
 2. Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga („Narodne novine“, br. 112/10)
 3. Uredba o visini naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, br. 82/10 i 83/12)
 4. Uredba o visini naknade za korištenje voda („Narodne novine“, br. 82/10 i 83/12)

Pravilnici:

 1. Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, br. 83/10)
 2. Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda („Narodne novine“, br. 146/12)
 3. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga
 4. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva

Odluke:

 1. Odluka o opskrbi pitkom vodom za područje Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 6/02)
 2. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Krapine (Službeni glasnik KZŽ br. 24/14)
 3. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/15)
 4. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe Općine Đurmanec (Službeni glasnik KZŽ br. 38/10)
 5. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe Općine Petrovsko (Službeni glasnik KZŽ br. 30/23)
 6. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje Općine Radoboj (Službeni glasnik KZŽ br. 52A/17)
 7. Odluka Grada Krapine o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 6/13)
 8. Odluka Općine Đurmanec o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik KZŽ br. 27/13)
 9. Odluka Općine Radoboj o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik KZŽ br. 32/13)
 10. Odluka Općine Petrovsko o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik KZŽ br. 27/13)
 11. Odluka Općine Jesenje o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik KZŽ br. 39/13)
 12. Odluka o cijeni vodnih usluga br. 22-1/2014

Zahtjevi:

 1. Zahtjev za priključenje na sustav javne vodoopskrbe (obrazac)

Sjednice skupštine:

 1. Sjednice skupštine - 2018. godina
 2. Sjednice skupštine - 2017. godina

Kontakt

Kontakt

KRAKOM – VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Gajeva 20, 49000 Krapina
OIB: 18850488440
direktor: Danijel Kranjčec, ing.građ.
tajnica: tel. 049 382 - 700 ,
fax. 382 - 709
e-mail: info@kvio.hr
Dežurstvo na vodi
tel. 091 371 - 1719

Cjenik

Cjenik