Sadržaj stranice

?Imate pitanje

Vijesti

POTPISAN UGOVOR O KORIŠTENJU BESPOVRATNE POTPORE ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA

Danas 05. rujna 2017. godine, u Ministarstvu poljoprivrede, Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, svečano je potpisan Ugovor o financiranju za ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu kojim je Krakom-vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. Krapina bespovratno dodijeljena potpora u iznosu od 2.428.235,12 kuna temeljem prijave na Natječaj za provedbu Mjere 07, operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“.
Stručni tim javnog opskrbljivača i distributera vodoopskrbe i odvodnje podnio je zahtjev za potporu krajem 2016. godine za projekt izgradnje magistralnog cjevovoda Zagora – Gorjak – Jesenje a Odluka o prihvatljivosti projekta donijeta je 10. srpnja 2017. godine.
Navedeni projekt obuhvaća izgradnju cjevovoda od naselja Žutnica na području Grada Krapine te dovođenje vode u Općinu Jesenje cjevovodom do Gornjeg Jesenja. Vrijednost potpore pokriva investiciju na području Grada Krapine koja rješava vodoopskrbu naselja Žutnica i Zagora te dovodne cjevovode od izvorišta „Gorjak“.
Potpisivanjem Ugovora definirani su uvjeti korištenja dodijeljenih sredstava potpore te sada predstoji realizacija projekta, početak izgradnje i povlačenje dodijeljenih sredstava.

Zahtjev za dostavu ponuda za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu

Predmet nabave je usluga revizije godišnjih financijskih izvještaja u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI), Zakonom o računovodstvu i Zakonom o vodama, na dan 31. prosinca 2017. godine.

VIŠE

Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Obavijest

Obavještavamo cijenjene potrošače vode iz naselja Trški Vrh da danas, 19. srpnja 2017. godine zbog radova na izradi vodovodnog priključka neće imati vode predvidivo do 13:00 sati.
Zbog radova na rekonstrukciji raskrižja državne ceste D206 i Ulice Frana Galovića u Krapini došlo je do prekida u isporuci vode za potrošače iz Ulice Ivana Rendića i Ulice Frana Galovića.
Ponovna opskrba vodom očekuje se po završetku sanacije puknuća, predvidivo do 15:00 sati.

Cijenjenim potrošačima se zahvaljujemo na razumijevanju.
Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Obavijest


Obavještavaju se potrošači vode distributera Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Krapina da će zbog radova na vodoopskrbnom sustavu Donja Šemnica, dana 01.06.2017. bez vode biti potrošači iz naselja: Donja Šemnica u vremenskom periodu od 8:00 do 14:00 sati.

Cijenjenim potrošačima zahvaljujemo na razumijevanju.
Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

KRAKOM – VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. i Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo objavljuju Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, na katastarskim česticama k.č.br.1363/3, 1417/4, 1422, 1424/1, 1421, 1420/2, 1420/1, 1419/2, 1419/1, 2810, 1426/5, 1424/2 i 1426/9 k.o. Gornja Pačetina (naselja Gornja Pačetina, Grad Krapina).
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.06.2017. u 10:00 sati, na lokaciji - Grad Krapina, Krapina, Magistratska 30, soba 14.
Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za donacije u 2017. godini

Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. objavljuje javni natječaj za prijavu projekata i programa za dodjelu financijskih potpora (donacija) u 2017. godini.
Na linkovima u nastavku možete pronaći sve potrebne informacije i prijavni obrazac.
Rok za podnošenje prijava je 20.04.2017. godine do 14:00 sati.

 • Natječaj za donacije u 2017. godini.
 • Obrazac prijave projekta/programa
 • Odluka o dodjeli financijskih potpora za projekte i programe u 2017. godini.pdf

SVJETSKI DAN VODA 2016 – Voda i čovjek – snaga i znanje!


Na Svjetski dan voda, ljudi svugdje pokazuju da im je stalo i da oni imaju moć činiti razliku. Inspirirani time poduzimaju radnje i mijenjaju stvari. Gotovo svi poslovi se odnose na vodu i one koje osiguravaju njezinu sigurnu dostavu. Ali danas, milijuni ljudi koji rade u vodi često nisu prepoznati ili zaštićeni osnovnim pravima. To treba promijeniti...
Više o ovoj temi na sljedećim linkovima:
http://www.voda.hr/hr/svjetski-dan-voda-2016-voda-covjek-snaga-znanje
http://www.unwater.org/worldwaterday

Obavijest korisnicima prava na socijalnu naknadu

Obavještavaju se korisnici prava na socijalnu naknadu po Rješenju Centra za socijalnu skrb da svoja Rješenja dostave na adresu KRAKOM-VODOOPSKRBE I ODVODNJE d.o.o., Gajeva 20, Krapina, radi ostvarivanja prava na nižu cijenu vodnih usluga.
Prema važećoj Odluci o cijeni vodnih usluga socijalno ugroženi građani plaćaju 60% osnovne cijene.

Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

JAVNI POZIV

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, u predmetu za izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu investitora „KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA“ d.o.o. Krapina, Ul. Ljudevita Gaja 20, putem po opunomoćenika HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o. Zagreb, Draškovićeva 33, temeljem odredbi članka 142.st. 1. Zakona o prostornom uređenju („ Narodne novine“ broj 153/13), objavljuje

JAVNI POZIV

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gosppodarstvo, u predmetu za izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu investitora "KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA" d.o.o. Krapina, Ul. Ljudevita Gaja 20, putem opunomoćenika "INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD" d.d. Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, temeljem odredbi članka 142. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13"), objavljuje

Obavijest o promjeni direktora

Obavještavamo sve naše cijenjene poslovne partnere, korisnike usluga, potrošače, da je Odlukom Skupštine društva KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., od dana 12. studenog 2014. godine direktorom društva imenovan Danijel Kranjčec, ing. građ.

i - Račun

  Od 1.10.2014. svim korisnicima naših usluga omogućeno je ugovaranje usluge i-Račun, čime primanje i plaćanje računa postaje brže i jednostavnije. Vaše račune umjesto u papirnatom, dostavljat ćemo u elektroničkom obliku na način koji Vam omogućava:
 • e-Uplatnicu - u Vašem internet bankarstvu čekat će Vas ispunjeni nalog za plaćanje, a nakon Vaše autorizacije naloga, račun možete platiti uz samo jedan klik bez prepisivanja s papira
 • e-Račun - u Vašem internet bankarstvu prikazat će Vam se elektronička PDF verzija računa
 • na Vaš e-mail bit će Vam poslana elektronička PDF verzija računa kako biste ga jednostavnije mogli pohraniti

 • Usluga je omogućena svim korisnicima koji koriste internet bankarstvo sljedećih banaka:
  1. Hrvatska poštanska banka
  2. HYPO Alpe-Adria-Bank
  3. OTP banka
  4. Privredna banka Zagreb
  5. Zagrebačka banka
  Usluga će uskoro biti omogućena i u drugim bankama o čemu ćemo Vas obavijestiti putem naše web stranice i/ili internet bankarstva banaka.
  Ugovaranje usluge je jednostavno i BESPLATNO te se obavlja putem internet bankarstva Vaše banke. Za ugovaranje usluge i-Račun potrebno je samo u internet bankarstvu navesti poziv na broj sa zadnjeg zaprimljenog papirnatog računa i Vašu e-mail adresu. Ako u bilo kojem trenutku poželite prestati koristiti uslugu i-Račun, uslugu možete odjaviti putem internet bankarstva nakon čega ćemo Vam nove račune ponovno početi slati u papirnatom obliku.
  Čuvajmo naš okoliš zajedno! S poštovanjem, KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
  Kako ugovoriti i - Račun: ZABA, PBZ

Cjenik vodnih usluga od 01.04.2014.

Od 01.04.2014. godine na snazi su Izmjene i dopune Uredbe o visini naknade za korištenje voda (Narodne novine br. 10/14), prema kojima je povećan iznos naknade za korištenje voda sa 1,35 na 2,85 kn/m³. Ostali elementi cijene vode ostali su nepromijenjeni. Kompletni cjenik možete vidjeti na linku: Cjenik vodnih usluga.

Osnovano trgovačko društvo Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Sukladno postojećoj zakonskoj regulativi, odnosno odredbama članka 202. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, od dana 21.11.2013. godine donijete na sjednici Skupštine društva, te Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, osnovano je novo trgovačko društvo KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA, društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju, pod matičnim brojem upisa subjekta 080884957, upisano u Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Prema obvezujućim odredbama Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) i Zakona o izmjenama zakona o vodama, vodoopskrba i odvodnja moraju se izdvojiti iz postojećeg komunalnog društva, i prenijeti na društvo koje će biti registrirano za obavljanje samo tih djelatnosti. Slijedom navedenog, obavještavamo stanovnike Grada Krapine, Općine Đurmanec, Općine Jesenje, Općine Petrovsko i Općine Radoboj, kako će sve usluge vezane za vodoopskrbu i odvodnju, a koje je do sada pružalo društvo Krakom d.o.o., sa 01.01.2014. godine preuzeti i nadalje pružati Krakom –- vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Novoosnovano društvo sa istim stručnim ljudskim potencijalom nekadašnje radne jedinice u sklopu Krakom-a d.o.o, radi poslove vezane uz djelatnost koja se prenosi. Društvo Krakom -– vodoopskrba i odvodnja d.o.o. nalazi se na istoj adresi kao i Krakom d.o.o., Gajeva 20, u Krapini.

Cjenik vodnih usluga

Od 01.01.2014. godine na snazi su Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 148/13) prema kojima je povećana stopa PDV-a na isporuke vode sa 10% na 13%. Ostali elementi cijene vode ostali su nepromijenjeni. Kompletni cjenik možete vidjeti na linku: Cjenik vodnih usluga.

Djelatnosti

Naše djelatnosti

KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Naša tvrtka se u svojstvu javnog isporučitelja vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje bavi upravljanjem i održavanjem, kao i planiranjem i razvojem sustava vodnih građevina javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.:

 • opskrbljuje vodom oko 6250 domaćinstava i gospodarskih objekata na vodoopskrbnom području Grada Krapine, te Općina Đurmanec, Radoboj, Jesenje i Petrovsko,
 • na sustav javne odvodnje priključeno je oko 2000 korisnika na području aglomeracije koje obuhvaća Grad Krapinu, Općine Đurmanec, Jesenje i Petrovsko.

Naš vodoopskrbni sustav:

 • zahvaća vodu sa izvorišta "Gorjak" i "Strahinje", te zdenaca - bušotina "KB1", "KB2" i "KB3 (Grobotek)" na području Grada Krapine, kao i izvorišta "Malogorski", "Beli zdenci" i "Sustav Jazvine", te zdenca-bušotine "Radoboj 2" na području Općine Radoboj,
 • čini 240 km vodoopskrbnih cjevovoda,
 • količina zahvata vode iznosi kumulativno 50 l/s.

U okviru djelatnosti javne odvodnje vršimo sustavnu odvodnju otpadnih voda, što podrazumijeva da je sekundarna kanalizacijska mreža spojena na glavni kolektor na koji se nadovezuje pročišćivač otpadnih voda

Izgradnja, upravljanje i održavanje sustava odvodnje od strane Krakom-a započelo je 2001. godine prema planovima i odlukama Grada Krapine, mjeri duljinu od 40 km kolektorskih cijevi, a njegov razvoj danas popraćen je brojnim planovima i projektima u realizaciji.

Naše želje i nastojanja usmjerena su na povećanje kvalitete usluga koje pružamo, zadovoljstvo naših korisnika, kao i na razvoj tehničko-tehnološkog aspekta našeg poslovanja.

O nama

O nama

Distribucija vode kao prva komunalna djelatnost, ima stogodišnju tradiciju, pa tako postoji dokument star 83 godine: Štatut za uporabu vode iz općinskog vodovoda u Krapini. Građani Krapine nastojali su već krajem 19.st. da njihove kulturne i higijenske prilike ne zaostaju, što je uvjetovalo izgradnji vodovodne mreže i kanalizacije. U Krapini se značajnije krenulo s izgradnjom komunalnih sadržaja nakon 1967.g. Započeti su radovi na vodovodu i kanalizaciji za naselja: Podgora, Bregovita, Južna zona, Ulica Zrinski i Frankopana...

Danas vodoopskrbni sustav Krakom - vodoopskrbe i odvodnje vodom opskrbljuje Grad Krapinu i susjedne općine (Đurmanec, Jesenje, Radoboj i Petrovsko).

Prije otprilike 30 godina pokrenute su aktivnosti za izgradnju gradskog kolektora s lijeve strane Krapinčice kako se u nju ne bi slijevala sva gradska kanalizacija. Budući da se na spomenuti kolektor nije spajala sekundarna mreža, na tom dijelu kanalizacije otpadne vode su i dalje odlazile u Krapinčicu. U razdoblju od 2002. do 2004. godine Krakom d.o.o. je pristupio gradnji kolektora s desne strane Krapinčice, na kojeg je spajana sekundarna kanalizacija pojedinih dijelova grada s desne strane Krapinčice gdje je to bilo moguće (naselje Bobovje, ZTC, FINA, Autobusni kolodvor, kao i naselja Šabac i Bregovita). Ukapanje cijevi kolektora na dubinu od 5,5 metara u ulici Hrvatskih branitelja bio je i više nego zahtjevan posao-obavljen tijekom 2005. godine od strane Krakoma. Početkom 2006. godine ugradnjom cijevi za oborinsku vodu započeli su radovi na izgradnji 850 metara ceste kroz gospodarsku zonu Krapina Nova-zapad.

Dokumenti

Akti i odluke, zahtjevi, obavijesti

Obavijesti:

 1. Obavijest o podnošenju pisanih prigovora potrošača

Donacije i sponzorstva:

 1. Pravilnik o donacijama i sponzorstvima.
 2. Natječaj za donacije u 2017. godini.
 3. Obrazac prijave projekta/programa
 4. Odluka o dodjeli financijskih potpora za projekte i programe u 2017. godini.pdf

Javna nabava:

 1. Registar ugovora o javnoj nabavi - srpanj 2017.
 2. Obavijest - sukob interesa
 3. Jednostavna nabava - Usluga osiguranja društva Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
 4. Odluka o odabiru usluga osiguranja
 5. Pravilnik za provedbu postupka jednostavne nabave
 6. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Aglomeracija Krapina: Izgradnja kanalizacije u ulicama Antuna Mihanovića i Vatroslava Lisinskog
  • DON - KANALIZACIJA A. MIHANOVIĆA I V. LISINSKOG - prethodno savjetovanje
  • OBAVIJEST o prethodnom savjetovanju s zainteresiranim gospodarskim subjektima
  • TROŠKOVNIK - Mihanovićeva - odvodnja
  • IZVJEŠĆE o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 7. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - VODOOPSKRBNI SUSTAV NA PODRUČJU GRADA KRAPINE-ULICA A. MIHANOVIĆA I ULICA V. LISINSKOG
  • DON - VODOOPSKRBA A. MIHANOVIĆA I V. LISINSKOG - prethodno savjetovanje
  • OBAVIJEST o prethodnom savjetovanju s zainteresiranim gospodarskim subjektima
  • TROŠKOVNIK - Mihanovićeva - vodoopskrba
  • IZVJEŠĆE o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Zakoni:

 1. Zakon o vodama („Narodne novine“, br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)
  • Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 63/11) djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o vodama
 2. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, br. 153/09, 90/11, 56/13 )
  • Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 90/11) djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

Uredbe:

 1. Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva („Narodne novine“, br. 112/10)
 2. Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga („Narodne novine“, br. 112/10)
 3. Uredba o visini naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, br. 82/10 i 83/12)
 4. Uredba o visini naknade za korištenje voda („Narodne novine“, br. 82/10 i 83/12)

Pravilnici:

 1. Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, br. 83/10)
 2. Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda („Narodne novine“, br. 146/12)
 3. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga
 4. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva

Odluke:

 1. Odluka o opskrbi pitkom vodom za područje Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 6/02)
 2. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Krapine (Službeni glasnik KZŽ br. 24/14)
 3. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/15)
 4. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe Općine Đurmanec (Službeni glasnik KZŽ br. 38/10)
 5. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe Općine Petrovsko (Službeni glasnik KZŽ br. 30/23)
 6. Odluka Grada Krapine o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 6/13)
 7. Odluka Općine Đurmanec o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik KZŽ br. 27/13)
 8. Odluka Općine Radoboj o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik KZŽ br. 32/13)
 9. Odluka Općine Petrovsko o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik KZŽ br. 27/13)
 10. Odluka Općine Jesenje o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik KZŽ br. 39/13)
 11. Odluka o cijeni vodnih usluga br. 22-1/2014

Zahtjevi:

 1. Zahtjev za priključenje na sustav javne vodoopskrbe (obrazac)

Kontakt

Kontakt

KRAKOM – VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Gajeva 20, 49000 Krapina
OIB: 18850488440
direktor: Danijel Kranjčec, ing.građ.
tajnica: Dragica Miroslav, tel. 049 382 - 700 ,
fax. 382 - 709
e-mail: info@kvio.hr
Dežurstvo na vodi
tel. 091 371 - 1719

Cjenik

Cjenik