REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU

Sukladno odredbama članka 275. Zakona o trgovačkim društvima samostalnog revizora ili revizorsko društvo bira i imenuje skupština društva koje je obveznik revizije i to najkasnije do 30. rujna godine za koju se revizija financijskih izvještaja obavlja. Reviziju financijskih izvještaja može obavljati samostalni revizor ili revizorsko društvo ako zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o reviziji. Društvo Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. nabavlja usluge revizije financijskih izvještaja za 2021. godinu. Potrebne informacije za dostavu ponude nalaze se u Zahtjevu za dostavu ponuda.

Očitanje vodomjera

Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Krapina, Gajeva 20
OIB: 18850488440
Tel: 049/382-705
E-mail: vodomjer@kvio.hr

Skip to content