OBAVIJEST O USLUGAMA PRAŽNJENJA SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA

KRAKOM – VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. obavještava korisnike da je postupkom javne nabave tijekom mjeseca rujna 2023. godine odabran gospodarski subjekt za izvršenje usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje (sabirnih i septičkih jama) na uslužnom području Grada Krapine i Općina Đurmanec, Radoboj, Jesenje i Petrovsko.

Navedene usluge će se obavljati posredstvom izvršitelja: USLUGE I TRGOVINA „LUGARIĆ“, TOMISLAV LUGARIĆ, PRIŠLIN 16/1, 49231 HUM NA SUTLI, OIB: 90318285071, a prema važećem Cjeniku vodnih usluga KRAKOM – VODOOPSKRBE I ODVODNJE d.o.o., dostupnom na poveznici: https://kvio.hr/wp-content/uploads/2023/03/Cjenik-vodnih-usluga.pdf .

Korisnici su u obvezi redovito prazniti septičke i sabirne jame i posjedovati potvrdu (račun) o navedenom za slučaj nadzora, te su se za navedene usluge dužni obratiti isključivo:

– odabranom izvršitelju: USLUGE I TRGOVINA „LUGARIĆ“, TOMISLAV LUGARIĆ, PRIŠLIN 16/1, 49231 HUM NA SUTLI, OIB: 90318285071 na kontakt brojeve: 098 263 912 ili 098 378 698 ili putem e-maila: usluge.lugaric@gmail.com ili

– KRAKOM – VODOOPSKRBI I ODVODNJI d.o.o. osobno, e-mailom: info@kvio.hr ili na kontakt brojeve: 049/382-722, 049/382-700, 049/382-711.

Očitanje vodomjera

Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Krapina, Gajeva 20
OIB: 18850488440
Tel: 049/382-705
E-mail: vodomjer@kvio.hr

Skip to content