Bezgotovinsko plaćanje računa

Provođenje mjera za suzbijanje širenja zaraze koronavirusom, čuvajmo Vaše i naše zdravlje, podsjetnik na mogućnosti bezgotovinskog plaćanja

Cijenjeni potrošači, korisnici naših usluga!

Ponukani učestalim upitima naših korisnika usluga, u ovom trenutku kada svi moramo brinuti za vlastito kao i za zdravlje svih naših bližnjih, koristimo priliku da Vas podsjetimo na mogućnosti bezgotovinskog plaćanja računa za isporučene usluge.

Naše društvo dužno je zaštititi sve svoje zaposlenike te je u tom cilju provelo sve preporučene mjere zaštite kako bi se smanjila mogućnost širenja bolesti COVID-19. Preporuka i mjera nacionalnog civilnog stožera, prije svega ostanka kod kuće, dužni su se pridržavati i svi građani, a naročito starije osobe.

To većinu nas, a vjerujemo i Vas stavlja u dilemu kako se organizirati i izvršiti sve svoje obveze bez obilaska poštanskih i bankarskih šaltera.

Stoga Vas podsjećamo da Društva Krakom, d.o.o. i Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. svojim korisnicima nude mogućnosti bezgotovinskog plaćanja korištenjem usluga E – računa i I – računa Vaše poslovne banke.

Za korištenje usluge E-računa ili i-računa potreban Vam je pristup internetu, a sve ostalo dostupno je u uputama za korištenje ovih usluga na priloženim linkovima.

Budimo odgovorni, štitimo svoje zdravlje i zdravlje svojih ukućana, roditelja, baka i djedova!

E – račun upute

I – račun upute

Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Očitanje vodomjera

Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Krapina, Gajeva 20
OIB: 18850488440
Tel: 049/382-705
E-mail: vodomjer@kvio.hr

Skip to content