Jednostavna nabava

Pravilnik:

Objavljeni postupci:

Računovodstvene, financijske i knjigovodstvene usluge JN/2023/17

Poštanske usluge JN/2023/18

Sanacija cjevovoda odvodnje – Smiljanova Graba, evidencijski broj nabave: JN/2023/23

Ponovljeni postupak Usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama JN/2023/5

Usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama JN/2023/5

Usluge ispitivanja vode za ljudsku potrošnju JN/2023/13

Različita cijevna armatura JN/2023/9

Poštanske usluge_JN/2022/18

Usluge laboratorijske analize i ispitivanja vode JN/2022/14

Različita cijevna armatura JN/2022/4

Gorivo JN/2022/1

Poštanske usluge JN/2021/18.

Izrada objedinjenog elaborata zaštite okoliša… JN/2021/20

Nabava radnog stroja JN/2021/19

Usluge laboratorijske analize i ispitivanja vode JN/2021/5

Servis vodomjera JN/2021/11

VODOMJERI JN/2021/10

Gorivo JN/2021/8

Različita cijevna armatura JN/2021/9

„Izgradnja podzemne crpne stanice "Velika Ves" sa priključnim cjevovodom“ JN/2020/9:

Opskrba vodom područja Lukovčak - visoka zona zaselka Grki JN/2020/8:

Nabava usluga servisiranja vodomjera JN/2020/6:

Nabava vodomjera JN/2020/5:

Elaborat tehno – ekonomske analize cijevnog materijala (TEA) za projekt izgradnje Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Krapina JN/2020/3:

Dodatne aktivnosti na izradi Stručne podloge s tehničkom i financijskom analizom i svim drugim aktivnostima u svrhu završetka Novelacije Studije izvodljivosti i Aplikacijskog paketa JN/2020/4:

II. Izmjena i dopuna glavnog projekta građevina sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Krapina - Glavni kolektor Gornja Pačetina - Krapina i glavni kolektor Donja Šemnica - Krapina - I. faza izgradnje JN/2020/2:

Nabava dostavnog automobila putem financijskog leasinga JN/2020/1:

Sanacija vodoopskrbnih objekata na području Općine Radoboj JN/2019/7:

Poštanske usluge JN/2019/6:

Usluga najma radnih strojeva i kamiona JN/2019/5:

Usluge izrade II. izmjena i dopuna idejnog projekta i geodetske podloge za upov Krapina JN/2019/4:

Usluga osiguranja trgovačkog društva Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. - 2019. JN/2019/3:

Nabava osobnog automobila putem financijskog leasinga – JN/2019/1:

Očitanje vodomjera

Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Krapina, Gajeva 20
OIB: 18850488440
Tel: 049/382-705
E-mail: vodomjer@kvio.hr

Skip to content